Trasplantament de Còrnia


Trasplantament de Còrnia

Gràcies als avenços de la microcirurgia ocular, el bon funcionament dels Bancs d’Ulls, i la generositat dels donants d’òrgans, el trasplantament de còrnia és una tècnica quirúrgica que es practica amb excel•lents resultats per al tractament de les malalties corneals i permet recuperar la transparència de l’ull i amb això la funció visual.

En què consisteix?

En reemplaçar la part central de la còrnia malalta (receptor) per una còrnia sana (donant) del mateix diàmetre. Requereix de 16 sutures radials per tancar la ferida circular (veure figures). Normalment es pot realitzar amb anestèsia local i de forma totalment ambulatòria.

D’on són procedents les còrnies?

De pacients morts que han donat els seus ulls als bancs d’ulls (A Catalunya existeixen el BST ubicat a l’Hospital Vall d’Hebron, TSF ubicat a l’Hospital Clínic i el Centre d’Oftalmologia Barraquer).

Existeix risc de transmissió de malalties?

Els bancs d’ulls s’encarreguen de descartar la presència de malalties transmissibles segons la legislació vigent, en tot pacient donant, fins i tot després de la seva mort.

Quins riscs existeixen?

Com en tota intervenció quirúrgica existeixen riscs percentualment petits d’infeccions i hemorràgies. A més existeix un risc de que la còrnia, a causa de la seva naturalesa, s’opacifiqui amb el temps a causa d’una reacció de rebuig. La recuperació visual pot ser molt lenta i requerir ulleres o lents de contacte per recuperar tota l’agudesa visual, ja que és freqüent la presència d’astigmatisme no estable fins a la retirada total de la sutura, que no es produeix mai abans de passat un any des de la intervenció.

Quan és necessari realitzar un trasplantament de còrnia?

Les malalties de la còrnia afecten la part més anterior de l’ull, la còrnia, lent biològica transparent que permet el pas de la llum cap a la retina i possibilita la funció visual. Molts pacients pateixen malalties corneals congènites o adquirides com a traumatismes o infeccions, que alteren la transparència i/o la forma de la còrnia disminuint la visió o produint pràcticament la ceguesa. El trasplantament de còrnia permet recuperar la visió a tots aquests pacients. De tota manera, el trasplantament de còrnia acostuma a ser l’última opció, i sempre cal esgotar les altres mesures terapèutiques. Entre les malalties de la còrnia es troben les Distròfies i les Ectàsies. Les Distròfies poden afectar les diferents capes corneals: epiteli (Distròfies epitelials), estroma (Distròfies estromals) o endoteli (Distròfies endotelials). El queratocon és l’ectàsia corneal mes freqüent. També és molt freqüent l’afectació corneal per infeccions víriques (Herpes simple), bacterianes, per fongs, o fins i tot per paràsits (Acanthamoeba, en usuaris de lents de contacte).

Existeix una alternativa millor?

En alguns casos és possible realitzar ja avui en dia un trasplantament parcial de la còrnia (queratoplàstia lamel•lar endotelial, coneguda com a DSAEK per les seves sigles en Anglès) en la qual s’introdueix a l’ull només una part de la còrnia i s’adhereix a la part sana de la còrnia del receptor. No requereix sutures i la recuperació és més ràpida. Però també existeix el risc que la còrnia donant no s’adhereixi i requereixi un segon trasplantament per restaurar la transparència.