Tractament de l’obstrucció del llagrimall amb tecnologia làser


Tractament de l’obstrucció del llagrimall amb tecnologia làser

El sistema llagrimal està format per una glàndula productora de llàgrimes i un drenatge d’aquestes llàgrimes a través de la via llagrimal que desemboca al nas (Figura 1).

Figura 1. Anatomia de la via llagrimal

Quan hi ha una obstrucció a nivell d’aquest sistema de drenatge es poden produir 2 problemes: l’ull plora (epífora) o existeixen infeccions del llagrimall (dacriocistitis) (Figura 2).

Figura 2. Obstrucció nasolagrimal

Davant d’un excés a la producció de la llàgrima per part de la glàndula lacrimal també es produirà una epífora ja que el drenatge no pot evacuar tota la producció.

D’altra banda, un ull plorós no sempre és a causa de la patologia al llagrimal. Existeixen diferents causes, des de problemes per falta d’ulleres, fins un excés de laxitud a les pestanyes o mala posició del marge palpebral passant per problemes d’ull sec, infeccions o inflamacions del globus ocular etc. Sovint coexisteixen diverses causes. Per tant és necessari un diagnòstic minuciós de les causes per poder fer un tractament correcte. Quan la causa de l’epífora és una obstrucció de la via naso-llagrimall el tractament és quirúrgic. Actualment el làser diode ens permet una cirurgia mínimament invasiva per tractar algunes d’aquestes patologies, obtenint una reducció significativa de temps i traumatisme quirúrgic, així com de les antiestètiques cicatrius a la cara. El làser diode passa a través d’una petita fibra que es col•loca a través del punt llagrimal i canalicul superior, seguint la seva via natural fins a trobar l’os del llagrimall. (Figura 3).

Figura 3. Osteotomia

Per evitar que la via llagrimal es torni a tapar amb la cicatrització natural dels teixits, es col•loca un tub de silicona que segueix tota la via i que es pot mantenir durant 4-6 mesos. A partir d’aquell moment es retira el tub. (Figura 4).

Figura 4. Intubació

La cirurgia es realitza ambulatòriament amb anestèsia local i sedació. El postoperatori immediat és poc aparatós i generalment es pot incorporar a l’activitat normal a les 24-48 hores. Les cures consisteixen en rentats de l’ull i el nas, antibiòtics i antiinflamatoris locals. A més es faran rentats del tub de silicona a les 4-6 setmanes. Les complicacions són poc freqüents. Les més habituals són l’extrusió del tub a través dels canalicles o que la cicatrització tapi el nou orifici creat. Això succeeix més sovint en casos d’infeccions cròniques de la via llagrimal.

El percentatge de reintervencions oscil•la entre un 5-15%.