Tractament de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE)


Tractament de la degeneració macular associada a l’edat (DMAE)

Què és la degeneració Macular associada a l’Edat?

La Degeneració Macular Associada a l’Edat (DMAE) és una malaltia que afecta persones grans, en qui es produeix una afectació de la part més important de la retina: la MÀCULA.

Macular (1)

La retina és un teixit que tapissa l’ull per dins, en ella es troben les cèl•lules que ens permeten veure; seria com el rodet en una màquina de fotografiar. En el centre de la retina, es troba la màcula, que és la part de la retina més important, perquè és la zona de màxima visió de l’ull, que fem servir per veure amb detall els objectes, per veure la TV, per llegir o reconèixer una cara. Aquesta malaltia afecta exclusivament a la màcula, ja que és la zona de la retina que més activitat té, per això al llarg dels anys es va desgastant i deteriorant. Tot això condueix a una inevitable degeneració de les cèl•lules de la màcula, amb la conseqüent alteració de visió de l’ull afectat.

Símptomes de la malaltia

Hi ha ocasions en les quals una persona no s’adona que amb un ull no veu bé; per això és important que sàpiga quins són els símptomes que ens pot fer sospitar que pateix de DMAE, i haurem de practicar alguns exercicis primer amb un ull i després amb l’altre. Els símptomes principals són:

 • Pèrdua de visió lenta i progressiva d’un ull. Ens haurem de tapar un ull i després l’altre, així podrem saber si amb un dels ulls veiem pitjor que amb l’altre.
 • Pèrdua de visió central: la pèrdua de visió es produeix en el centre del nostre camp visual, és a dir, si mirem amb un ull la cara d’una persona, veurem una taca que oculta el seu rostre mentre que sí veurem tot el que és al voltant de la cara.

Macular (2)

 • Si veiem les línies tortes i les formes desfigurades . Per això és molt útil utilitzar la reixeta d’Amsler. Ens taparem un ull i mirarem fixament a uns 30 cm de distància el punt central de la reixeta, després repetim l’exercici amb l’altre ull. Si veiem alguna de les línies de la reixeta torta, ens haurem de posar immediatament en contacte amb un oftalmòleg.

Macular (3)Macular (4)

Causes que provoquen aquesta malaltia

A més de l’edat, que és el factor més directament relacionat, existeixen molts altres factors que poden afavorir la seva aparició:

 • Factors genètics: recentment s’ha detectat un gen directament relacionat amb la DMAE .
 • Persones amb antecedents familiars de DMAE
 • Tabac: s’ha demostrat que els fumadors tenen 3 vegades més risc de patir la DMAE que els no fumadors.
 • Dieta rica en greixos i pobre en antioxidants.
 • Una elevada exposició a la radiació solar.

Quin és el moment d’anar al metge per al seu diagnòstic?

 • Forma seca: és la més freqüent, afecta a un 80-90% de les persones que pateixen la malaltia. La pèrdua de visió és lenta i sol ser simètrica als dos ulls. Únicament un 10% de les pèrdues severes de visió es donen en aquesta forma seca.
 • Forma humida : és menys freqüent, sols un 10% del total de DMAE, però la més greu, ja que la major part de les pèrdues severes de visió (90%) es donen en aquesta forma de DMAE. La pèrdua de visió és bastant ràpida i es deu al creixement de vasos sanguinis anormals per sota de la retina, que poden trencar-se i sagnar. Aquests vasos que creixen, tenen forma de membrana i se’ls diu Membrana Neovascular. Sol començar per un ull, podent afectar-se l’altre al llarg dels mesos o anys.

Proves i Diagnòstic

Els oftalmòlegs en la consulta, disposen de diversos mètodes per sospitar i diagnosticar la presència de DMAE:

 • Prenent l’agudesa visual..
 • Dilatant les pupil•les i observant el fons de l’ull.
 • Realitzant el test Amsler amb la reixeta anteriorment descrita.
 • Angiofluoresceingrafia: prova que consisteix a injectar un colorant per una vena del braç i a continuació prenen diverses fotografies del fons de l’ull. El líquid injectat circula per l’interior dels vasos sanguinis de la retina. Si existeix DMAE es formarà una imatge típica que ens donarà el diagnòstic de la malaltia.

Factors o Grups de risc

La degeneració macular associada a l’edat (DMAE), avui en dia és la primera causa de ceguesa “legal” en els majors de 55 anys als països desenvolupats. S’estima que hi ha més de 7.500 casos per milió d’habitants en països desenvolupats. Al món hi ha al voltant de 25-30 milions de persones afectades, xifra que augmentarà considerablement en 25 anys a causa de l’envelliment de la població. A Espanya es calcula que hi ha més de 700.000 casos de DMAE i aproximadament 3 milions estan en risc de patir-la en els pròxims anys.

La DMAE afecta fonamentalment a persones d’edat avançada, sobretot aquelles majors de 70 anys, encara que també poden donar-se casos a partir dels 55 anys.

Preparació de la visita al metge

No és necessari res especial. S’indicarà en la consulta oftalmològica. Habitualment s’instil•len gotes per dilatar la pupil•la del pacient, tot i que no sempre.

Com prevenir la malaltia?

 • Per evitar l’empitjorament de la visió asseguri’s que porta una correcta graduació i és recomanable que a casa seva disposi d’una bona il•luminació.
 • Realitzi visites a l’oftalmòleg de manera periòdica a partir dels 60 anys, sobretot si té algun antecedent d’algun familiar que hagi patit la malaltia.

Quin és el tractament?

Diagnosticar i tractar la DMAE com més aviat millor és la clau per fer front a aquesta malaltia degenerativa. Actualment existeix tractament només per a la DMAE de tipus humida, que és la forma més agressiva de la malaltia. S’utilitzen els fàrmacs inhibidors del factor de creixement endotelial. S’injecten amb una xeringa a nivell intravitri (dins de l’ull) i en alguns estudis s’ha observat que poden frenar la progressió de la malaltia. Aquest tractament no és eficaç en tots els casos, pot frenar la progressió de la malaltia, en alguns casos l’aconsegueix parar, i en d’altres continua avançant malgrat el tractament. No obstant això és l’única arma terapèutica que ha demostrat certa eficàcia. En els casos en els quals s’ha arribat massa tard o el tractament no ha estat efectiu, hi ha unes ajudes visuals que proporcionen al malalt una major qualitat visual. A aquestes ajudes se les coneix com a Ajudes per a Baixa Visió , i consisteixen en ulleres especials amb grans augments, lupes, lents telescòpiques o fins i tot magnificadors electrònics que poden ser de gran utilitat a aquests pacients. Són sistemes d’ajuda que encara que no permeten donar-li més visió al pacient que pateix una DMAE, permeten treure-li el màxim rendiment a la visió que li queda.

Aprendre a viure amb la malaltia

Per desgràcia no existeix cap tractament que previngui l’aparició de la DMAE. Existeixen una sèrie de recomanacions que poden fer retardar la seva progressió:

 • Es recomana una dieta rica en fruites i verdures fresques, que contenen antioxidants, i són pobres en greixos animals. Hi ha uns suplements vitamínics rics en antioxidants (Vitamines A, C i E, luteína, zeaxantina i minerals com el zenc, coure, manganès, magnesi etc..). En ocasions l’oftalmòleg els pot receptar, especialment quan la dieta del pacient no és gaire variada.
 • Utilitzi ulleres de sol (preferiblement comprades en una òptica) per evitar l’acció directa dels raigs solars sobre la retina.
 • Finalment és important que les persones grans realitzin l’exercici de mirar determinats objectes amb un ull tapat, i repetir-ho a continuació amb l’altre, sempre mantenint un dels ulls tapats. És útil en aquests casos la reixeta d’Amsler, ja que si veiem les seves línies tortes pot fer-nos sospitar la presència de DMAE.