Reixeta d’Amsler


Autoexamen visual: Reixeta d’Amsler

Serveix per detectar malalties retinianes maculars (maculopaties).


Instruccions:

Tapi un dels seis urls amb una mà i miri al punt central. Repeteixi el mateix procés amb l’altre ull. No oblidi fer servir les seves ulleres de visió propera si en porta.

Resultat:

Si les línies al voltant del punt apareixen ondulades o deformades, pot tenir afectada la màcula.