Queratitis Punctata


Queratitis Punctata

La Queratitis Punctata o Queratopatía puntejada és una alteració benigna de la part més externa de la còrnia: l’epiteli corneal. És un trastorn bastant freqüent i habitualment cura en pocs dies. Sol ser freqüent en casos de pacients que esquien o prenen el sol sense protecció ocular, encara que les causes d’aquesta alteració solen ser múltiples: inflamatòries (ús de lents de contacte), alteracions en la parpella (blefaritis, síndrome de la parpella lax, etc.), conjuntivitis crònica o tòxica … Tanmateix, la causa més freqüent en les consultes oftalmològiques sol ser l’ull sec.

Símptomes de la malaltia

Els símptomes més habituals d’aquest procés són coïssor, sensació de sorra, llagrimeig … Malgrat les molèsties que produeix sol ser un trastorn que cura amb seqüeles mitjançant l’ús de llàgrimes artificials. En pacients portadors de lents de contacte es recomana interrompre el seu ús durant el tractament de la queratitis, ja que el patir queratitis suposa la presència de múltiples portes d’entrada a la superfície de la còrnia que podrien infectar-se.

A la consulta de l’oftalmòleg, aquest identificarà el procés mitjançant un llum de fenedura (un microscopi que amplia la imatge de l’ull). L’oftalmòleg utilitza un col · liri que conté fluoresceïna sòdica a manera de colorant, i mitjançant l’ús d’una llum blava especial és capaç d’evidenciar la presència de múltiples puntets de color groc. Científicament això és el que s’anomena queratitis punctata.

En cas de presentar molèsties de tipus coïssor, irritació, llagrimeig o sensació de sorra haurà de consultar l’oftalmòleg perquè descarti una queratitis punctata.

Imatge amb llum blava en pacient amb queratitis punctata

Queratitis