Consulta d´Oftalmologia


Consulta d´Oftalmologia

El nostre compromís és l’atenció personalitzada, oferint als nostres pacients la informació i els tractaments més indicats segons la seva patologia. Disposem dels mitjans més actuals diagnòstics i de seguiment de la malaltia glaucomatosa (afecta al 2% de la població), com el tomògraf làser confocal HRT-II que ens dóna informació exacta sobre si hi ha un control correcte del tractament antiglaucomatós. També disposem d’una moderna tecnologia làser que permet el control de la pressió intraocular en alguns pacients amb glaucoma. Es tracta de la trabeculoplastia selectiva amb làser (SLT). A través d’una longitud d’ona i energia especials, el làser només afecta les cèl•lules pigmentades de l’ull (les que contenen melanina), quedant intactes les que no contenen pigment. Això facilita la sortida del líquid que tenim dins de l’ull amb una caiguda de la pressió intraocular en pacients seleccionats.

En el cas dels pacients diabètics, podem portar un control rigorós del seu fons d’ull en disposar d’un retinògraf no midriàtic, que ens permet captar la imatge de la retina i emmagatzemar les imatges en un ordinador per a poder comparar si existeixen canvis amb el pas del temps, sense necessitat de contrast ni de posar gotes en la majoria dels casos.

A més disposem d’un tomògraf de coherència òptica (OCT.) que ens permet estudiar a través de talls anatòmics precisos les capes de la retina dels malalts amb patologies retinianes maculars o l’estat de la capa de fibres nervioses del nervi òptic, d’una forma senzilla i no invasiva, instil•lant únicament unes gotes per a dilatar la pupil•la del pacient.