Cirurgia Refractiva


Cirurgia Refractiva

Tipus de defectes visuals i la seva correcció quirúrgica

La cirurgia refractiva és una alternativa actual per eliminar o disminuir la correcció òptica amb ulleres o lents de contacte. La visió clara és el resultat de la convergència dels raigs de llum sobre la retina. Si la còrnia no és rodona, (o és massa plana o massa corba en relació amb la longitud de l’ull), els raigs lluminosos convergeixen davant o darrere de la retina i provoquen defectes refractius: Miopia, Hipermetropia, Astigmatisme. La cirurgia refractiva tracta aquestes anomalies per aconseguir una bona visió sense ulleres ni lents de contacte.

Causes que provoquen aquesta malaltia

Són defectes visuals la major part d’origen congènit

Quan és el moment d’anar al metge per al seu diagnòstic i tractament?

Quan apreciem que no veiem bé

Factors o Grups de risc

Antecedents familiars de defectes visuals

Preparació de la visita amb el metge

No es requereix res específic.

Com prevenir la malaltia?

No hi ha forma de prevenir aquests defectes refractius encara que es pot evitar la seva progressió. També podem contribuir a la seva prevenció amb una dieta equilibrada o utilitzar filtres adequats davant les pantalles d’ordinador.

Quin és el tractament?

Actualment existeixen diverses tècniques per corregir aquests defectes; les principals són: Lasik, Lents Epicapsulars, Facoemulsificació. Cada malalt requereix un minuciós estudi per decidir, de forma individualitzada, quin és el millor tractament per a cada cas concret (valoració refractiva).

LASIK: Láser in situ Keratomileusis

Cirugía Refractiva (1)Aquest tractament és apropiat per a miopies entre 1 i 12 dioptries, hipermetropies entre 1 i 5 i astigmatismes entre 1 i 6 dioptries. Poden beneficiar-se:

  • Pacients majors de 18 anys
  • Amb graduació estable de més d’un any.
  • Sense malalties oculars associades

La tècnica consisteix en:

  • Anestèsia tòpica (gotes).
  • S’aixeca una llàmina corneal.
  • Aplicació del làser Excimer sobre l’estroma corneal.
  • Recol•locació de la llàmina corneal sense necessitat de sutures.

 

La durada total del tractament és de 7 minuts aproximadament. No es pateix cap dolor ni durant ni després de l’intervenció.
La recuperació visual és molt ràpida, podent reincorporar-se el pacient a les seves activitats habituals l’endemà de la intervenció.

Lents epicapsulars

Estan indicades en pacients joves amb miopia o hipermetropia elevades. En aquests casos es pot col•locar una ICL (Implantable Contact Lens). Aquestes lents epicapsulars es col•loquen entre l’iris i el cristal•lí a través d’una petita incisió de 3 mm que no és necessari suturar. Aquesta cirurgia es realitza sota anestèsia tòpica de forma ambulatòria.

Facoemulsificació

En pacients majors de 45 anys amb defectes refractius elevats i/o cataractes incipients, se’ls recomana aquesta tècnica. Es tracta de l’extracció de cristal•lí i la col•locació d’una lent intraocular (LIO). Aquesta és una intervenció que es realitza ambulatòriament sota anestèsia tòpica

Aprendre a viure amb la malaltia

Si no s’ha operat o no es pot operar, pot portar lents de contacte i/o ulleres perfectament graduades.