Cataractes


Cataractes

Símptomes de la malaltia

Disminució de l’agudesa visual. Altres símptomes poden ser: visió doble, atenuació dels colors, mala visió nocturna, facilitat per tornar a llegir sense ulleres, millor visibilitat si està ennuvolat, canvi de prescripció de les ulleres cada vegada més freqüent.

Causes que provoquen aquesta malaltia

L’edat, malalties metabòliques com ara la diabetis, traumatismes, consum de corticoides, etc.

Quan és el moment d’anar al metge per al seu diagnòstic i tractament?

Quan la disminució de l’agudesa visual dificulti les activitats quotidianes del pacient. És un error esperar que les cataractes “madurin” o que el pacient estigui pràcticament cec, ja que això li suposa una mala visió i per tant una reducció en la seva qualitat de vida. A més, en casos de cataractes evolucionades augmenta el risc que la cirurgia sigui més complexa i, per tant, augmenta el risc de complicacions operatòries.

Factors o Grups de risc

Fonamentalment l’edat. D’altres: alteracions metabòliques com la diabetis, miopia, exposició a radiacions ionitzants, etc.

Preparació de la visita amb el metge

Ha d’anar acompanyat a la visita per si se li han de posar gotes per veure l’interior de l’ull que després fa que es tingui visió borrosa.

Com prevenir la malaltia?

L´ús d’ulleres de sol per evitar els raigs ultraviolats (se sap que poden produir alteracions en el metabolisme del cristal•lí).

Quin és el tractament?

L’únic tractament és la cirurgia (facoemulsificació o bé cirurgia extracapsular en casos molt evolucionats). No hi ha medicaments, gotes ni suplements dietètics que puguin prevenir o retardar la seva aparició. Tota cirurgia comporta riscs. Els resultats de la cirurgia de la cataracta avui són excel•lents, i la recuperació visual ràpida i satisfactòria en més del 99% dels casos. No és necessari injectar cap fàrmac sedant, i és possible operar pràcticament qualsevol persona, independentment de l’edat o malalties del pacient. A més es tracta d’una cirurgia sense ingrés i habitualment amb anestèsia tòpica. Aquest tipus d’anestèsia consisteix a posar gotes a l’ull abans d’operar. Permet una recuperació visual més ràpida, i menors riscs d’altres tipus d’anestèsia més invasius (anestèsia general).

Aprendre a viure amb la malaltia

Avui en dia les persones amb cataractes el que han de fer és operar-se si el seu oftalmòleg li ho aconsella.

Cures i precaucions després de l’operació

En el postoperatori immediat no s’han de realitzar moviments bruscos ni tocar-se l’ull perquè no s’infecti, ja que està comprovat que els bacteris que poden infectar l’ull solen provindre de les parpelles i pestanyes del propi pacient, i no tant de l’interior del propi pacient ja que tot l’instrumental, cirurgià i ajudants són estèrils durant tota la cirurgia.

L’endemà de la intervenció haurà de ser revisat pel seu oftalmòleg. És normal que encara no vegi bé i que noti alguna sensació anormal, com per exemple que li raspi una mica l’ull (sensació de sorra) o que tingui l’ull una mica vermell. Se li realitzarà la cura corresponent i se li pautará tractament amb col•liris antibiòtics i antiinflamatoris.

La següent revisió se sol fer al mes, i en principi notarà com va veient cada vegada més clar. Durant aquesta primera setmana és convenient que dormi amb un protector rígid que se li subministrarà en la consulta per evitar cops accidentals durant la son. També ha de guardar el repòs oportú, no ajupir-se bruscament ni carregar pesos, així com mantenir unes mesures higièniques bàsiques. Qualsevol dubte que presenti no dubti consultar-lo amb el seu metge oftalmòleg que amablement li anirà informant.

Al mes ja se li poden prescriure ulleres correctores per a visió llunyana si és necessari, i per a prop. Ha de saber que actualment la majoria de lents intraoculares són monofocals d´un focus per a la visió llunyana, amb el què gairebé sempre necessitarà ulleres per a una correcta visió propera, com la lectura d´un diari per exemple. No obstant això, en pacients que hagin estat operats amb implants multifocals habitualment s’intenta corregir tant la visió de prop com la de lluny.

Quins símptomes m’han d’alertar d’un possible problema després de la intervenció?

Pot ser que tingui una pujada de tensió, sobretot si s’acompanya de nàusees i vòmits. També pot tractar-se d’una infecció intraocular o endoftalmitis. Davant de qualsevol d’aquests símptomes no dubti de posar-se en contacte amb el seu metge oftalmòleg en cas de ser necessari, instaurar un tractament precoç. Quant a la incorporació a la feina, depèn en primera instància de la feina que s’exerceixi, però sol fer-se al mes d´intervenció. La conducció de vehicles és un tema que també sol ser controvertit, podria conduir als 15-20 dies, però depèn del seu cas particular, el seu metge oftalmòleg li informarà degudament, així com de banys en piscines i altres activitats.