Avis Legal


Avis Legal

 

Identificació

INSTITUT OFTALMOLÒGIC LASER VISIÓ, SLP (en endavant l’INSTITUT), en compliment de la Llei 34/2002, d’ 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic, així como en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre Protecció de Dades de Caràcter Personal ( LOPD) ha creat el següent Avis Legal:

L’INSTITUT és una societat que té per objecte la prestació de serveis sanitaris. Té el seu domicili al carrer de Carrasco i Formiguera, 33, 08242 de Manresa. La societat està inscrita al Registre Mercantil de Barcelona al Tom 35240, Foli 165, Full 260804, Inscripció 1 i NIF B63050884.

Propietat intel•lectual

L’INSTITUT és titular en exclusiva de tots els continguts de la pàgina web www.oftalmobages.es : textos, gràfics, imatges, logotips, arxius de sotfware, colors, estructura, selecció, ordenació i presentació de continguts, programa d´ordinador per la seva creació i funcionament; i està absolutament prohibida la reproducció total i/o parcial, comunicació pública y ubicació d’aquesta pàgina web en qualsevol altre material i/o element que la integri protegit per la Llei de Propietat Intel•lectual sense el consentiment previ de l’INSTITUT.

Condicions generals d’ús

L’usuari de la pagina web accepta plenament i sense reserves les disposicions incloses en aquest Avis Legal, en la versió publicada per l’INSTITUT, en el moment que hi accedeixi.

La pàgina web de l’INSTITUT pot ser visitada lliurement i l’usuari es compromet a usar els seus continguts de conformitat amb la llei, la moral, les bones costums i el present Avis Legal. En aquest sentit, l’usuari s’abstindrà d’usar la pàgina web amb finalitats o efectes il•lícits, prohibits i lesius dels drets i interessos de tercers.

L’ INSTITUT no es fa responsable dels errors o omissions, dels continguts de la pàgina web o altres continguts, als que es pugui accedir a través d’aquesta, ni dels danys derivats de l´ús de la pàgina web, ni per cap actuació realitzada sobre las base de la informació s’hi facilita.

L’ INSTITUT ni garanteix l’absència de virus o altres elements lesius que poguessin causar danys o alteracions en el sistema informàtic, en els documents electrònics o en els fitxers de l’usuari de la pàgina web; ni respon dels danys i perjudicis que tals elements poguessin ocasionar a l’usuari o a tercers.

La pàgina web té caràcter merament informatiu, pel que el seu contingut podrà ser modificat, ampliat o suprimit en qualsevol moment sense previ avís.

L’ INSTITUT es reserva el dret a utilitzar els continguts de la pàgina web i eliminar-los, així com delimitar i impedir l’accés als mateixos ja sigui temporal o definitivament, sense prèvia notificació.