Astigmatisme


Autoexamen visual: Astigmatisme

Aquest és un test que li permetrà determinar si algun dels seus ulls té un problema de Astigmatisme.


Instruccions:

  1. Feu aquesta prova en la distància calculada per controlar l’agudesa visual de lluny, o almenys a una distància on pugui veure les imatges presentades.
  2. Feu la prova amb cada ull per separat, amb l’altre ull tapat.
  3. No toqueu ni pressioneu l’ull tapat, ja que això afectaria els resultats.

Comproveu si alguna o algunes de les línies es veu borrosa o més clara.

Resultats:

  • Si s’observa un joc de línies més clares que altres, llavors vostè té astigmatisme a l’ull examinat.
  • Si totes les línies semblen ser igualment clares, llavors probablement no hi hagi present l’astigmatisme, o sigui molt lleu.
  • Una petita diferència entre la claredat de la línia no és clínicament significatiu.